شما می‌توانید با پر کردن فرم زیر، هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایت خود را به صورت مستقیم به گوش مدیریت مکسیدر برسانید.